1 x Allium neapolitanum - 9cm Pot

£3.99
Allium neapolitanum is a perennial bulbous plant in the onion subfamily within the Amaryllis family.